Xếp theo:
Khay xốp, hộp xốp đựng thực phẩm, rau quả
Khay xốp, hộp xốp đựng thực phẩm, rau quả
Máy siêu cầm tay DGYF-500
Máy siêu cầm tay DGYF-500
Màng bọc thực phẩm các loại
Màng bọc thực phẩm các loại
Máy định lượng cân điện tử 3000
Máy định lượng cân điện tử 3000
Máy định lượng cân điện tử 40
Máy định lượng cân điện tử 40
Máy in date tự động HP-241B
Máy in date tự động HP-241B
Máy hút chân không DZ-400/DZ-500
Máy hút chân không DZ-400/DZ-500
Máy ép miệng bao liên tục có in date FRM-980
Máy ép miệng bao liên tục có in date FRM-980